Przykładowe realizacje:


Totemy i Słupy - Informacje ogólne:

TOTEMY REKLAMOWE:
Wolnostojące przestrzenne kolumny z wyeksponowanym logo firmy.

Konstrukcja nośna totemów wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rodzaj materiałów użytych do wykonania formy zewnętrznej
jest ściśle uzależniony od projektu.
Totemy mogą być wykonywane w wersjach podświetlanych od wewnątrz (mogą świecić w całości lub tylko wybrane elementy, np. logo).

SŁUPY SYGNALIZACYJNE:
Wysokie słupy wolnostojące zwieńczone dowolnym nośnikiem reklamowym.

Konstrukcja słupa wykonana z grubościennej rury stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie i lakierowanej.
Element reklamowy wykonany w formie kasetonu lub dowolnej formy przestrzennej najczęściej podświetlanej od wewnątrz. Może być również wykonany w wersji
obrotowej z napędem ukrytym w górnej części słup

Rodzaje słupów:
 

 

 
copyright by PPH WIKUS made by Paweł Kudas: